top of page
IMG_4308 2.jpeg

Terapi

Vi kan alle komme til stå i en situation eller udfordring, hvor man har brug for hjælp og støtte til at skabe lindring eller forandring i sit liv.

Som psykolog har jeg en viden om hvordan udfordringer, symptomer eller mistrivsel kan forståes og lindres. Allerførst er det væsentligt at skabe en ramme for samarbejdet med tillid og tryghed for at have bedst mulige effekt af behandlingen. 

I terapien arbejdes med at få øje på de antagelser, forståelser og idéer der er opstået, og altid i relation til de sammenhænge eller kontekster som udfordringerne er en del af og opstået i. Det som er målet er af den enkelte oplever sig som kompetent og i eget liv.  

Jeg er optaget af at finde ud af om jeg kan give den rette hjælp og vil derfor som en naturlig del af behandlingen inddrage feedback om forandring. Og også vejlede dig og hjælpe videre hvis jeg skønner det. 


EMDR-TERAPI

Jeg er igang med at uddanne mig EMDR-terapeut både til voksne og børn, og er godkendt og medlem af EMDR-foreningen. 

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing, og er en integrativ psykoterapeutisk behandlingsmetode, som er udviklet til og særlig egnet til traumebehandling og som på verdensplan har hjulpet mange af mennesker i alle aldre med at blive frigjort for mange typer af psykologisk stress.


Det er en evidensbaseret terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

EMDR har vist sig særlig brugbar ift. at mindske de erindringsforstyrrelser som ofte kommer i forbindelse med et traume.

Metoden kan også bruges til angst og panikreaktioner, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme og andre reaktioner som kan hænge sammen med stærke følelser.

En EMDR session til voksne tager typisk mellem 60-90 min. Den består både af en forberedelsesfase og selve behandlingen. Hvor mange sessioner der er nødvendigt afhænger af forskellige ting, blandt andet om der er tale om et enkeltstående traume (overfald, biluheld, en voldtægt, dødsfald e.l.) eller om der er tale om adskillige traumer (fx en opvækst med vold/seksuelle overgreb, deltagelse i krig eller andre længerevarende forløb med traumer).

Se mere her: www.emdr.dk

Terapi

Til børn

Til unge

Til voksne

bottom of page