top of page
Trusting Others

Adoptionsrådgivning

PAS er en forkortelse for Post Adoption Services og er den internationale betegnelse for vejledning, støtte og rådgivning til adoptivfamilien og adopterede.

Jeg tilbyder rådgivning til og samtaler med børn, unge og voksne adopterede og adoptivfamilier.

Ligeledes tilbydes rådgivning, supervision og undervisning til professionelle, der arbejder med adoption eller møder adopterede i deres virke.  

Samtaler med adopterede tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker eller udfordringer. Det kan f.eks. handle om identitet, tilhørsforhold eller relationen til forældre. Det kan også handle om at indgå i parforhold eller selv at blive forælder. Andre udfordringer kan f.eks. være angst, depression, lavt selvværd eller sensitivitet,

Som PAS-rådgiver er Annie en del af det landsdækkende korps af PAS-konsulenter.

Annie tilbyder den obligatoriske rådgivning.

Forældre til adopterede børn har endvidere 20 timer pr adopteret barn til rådgivning.

Som voksen adopteret skal du søge og have godkendt timer, inden du kan få samtaler. 

Priser:

Egenbetaling pr. PAS-rådgivning (60 min.): 100 kr.

Ingen egenbetaling ved obligatorisk PAS-rådgivning

Læs mere om mulighederne for: gratis undervisning til fagpersoner

Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 12.00 dagen før aftalen trækkes de aftalte timer fra bevillingen. Der er ingen egenbetaling herfor.

Læs mere om PAS- ordningen her:

https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption

bottom of page