top of page
IMG_3354.jpeg

Supervision

Supervision er en faglig udviklingsmetode, som har til hensigt at understøtte den professionelle i at håndtere udfordringer eller tvivl i hverdagen og skabe faglig udvikling.

I supervision kan de udfordringer og problemstillinger, som man støder på i sit arbejde fremlægges.

Som supervisor er jeg ansvarlig for at skabe et trygt rum, hvor der er mulighed for at tale om de udfordringer man møder.

Som psykolog har jeg særlig erfaring med supervisionsmetode, og kan derfor fungere som supervisor for alle former for personalegrupper. Jeg har en efteruddannelse i supervision.

Supervisionen tager udgangspunkt i en systemisk, narrativ tilgang, men jeg trækker også på mentaliserings- og tilknytningsbaseret tænkning. 

Der tilbydes supervision i gruppe og individuelt.

Supervisionen kan med fordel kombineres med et uddannelsesforløb eller kursusdage, hvor de centrale begreber og modeller indenfor den mentaliseringsbaserede tænkning forankres.

Det er væsentligt for mig, at supervisonen tilpasses jeres ønsker og behov. For at I skal opleve at supervisionen er brugbar, må den tage udgangspunkt i jeres praksis og arbejdsfelt. Derfor vil jeg løbende sørge for at vi få evalueret processen og supervisionen.

Almindeligvis anbefaler jeg mellem 2 og 3 timer ved supervision i grupper.


Pris

Supervision i gruppe op til 5 personer: 1500 kr./timen

Supervision i grupper over 5 personer: 1800 kr./timen

Supervision indiviudelt: 950 kr./timen


Jeg tilbyder bl.a. supervision af:

Pædagoger og lærere på skoler og specialskoler

Pædagogisk og omsorgspersonale på specialinstitutioner og opholdssteder

Plejeforældre og familieplejekonsulenter

Familiebehandlere

Socialrådgivere

Psykologer (individuelt og gruppe) f.eks. på vej til autorisation

bottom of page