top of page

Psykologisk undersøgelse af barn eller ung

En børne- eller ungepsykologisk undersøgelse udarbejdes oftest for at belyse barnets eller den unges udviklingsniveau samt ressourcer og udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale område.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det konkrete formål og den enkeltes behov, og tilpasses efter aftale. 

Undersøgelsen kan være en del af en forældrekompetenceundersøgelse.

Formålet med at lave en børnepsykologisk undersøgelse er at give en bred og kvalificeret beskrivelse af barnets eller den unges behov, så opdragsgiveren kan tage beslutninger om evt. konkret støtte, behandling og videre intervention.

Indholdet kan variere, men består typisk af psykologisk testning af barnet/den unge. Samtale og interview med barnet, forældre og andre vigtige voksne i barnets netværk f.eks. lærere, pædagoger eller plejeforældre.

Der kan anvendes forskellige spørgeskemaer til barnet og dets netværk.

Der kan være observation af barnet i dets hverdag f.eks. i skolen eller børnehaven, eller observation af barnet i samspil med sine forældre.

Efter undersøgelse udfærdiges en skriftlig rapport, som beskriver vurderingen af barnets eller den unges behov.

Undersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialstyrelsens retningslinjer for autoriserede psykologer.

Trusting Others
bottom of page